SOMFY

 • Kabelsystem UNO/DUO

En kabelløsning for et enkelt element (driftstyrt). Den enkleste automasjonsmetode: driftstyring foregår fra kontrollstedet ved hjelp av opp/stopp/nedknapper (det er mulig med tidsstyring).

Manual driftstyring ved hjelp av opp/stopp/ned-knapper.

Driftstyring ved hjelp av opp/stopp/ned-knapper.

 • Lysintensitet sensor i samarbeid med Chronis Uno L Comfort-driver gjør det mulig å styre sjalusier avhengig av sollysintensite.
 • Lengden på ledningen – 2 mb.

Brukt med drivere fra serien UNO/DUO.

 • Kablet gruppesystem IB

Optimal til eneboliger og flerfamiliehus, firmaer og små offentlige bygninger. Styring av et par persienner foregår automatisk eller manualt fra sentral kontrollplass gjennom en lavspenningskrets.

 • Manual driftstyring ved hjelp av opp/stopp/ned-knapper.
 • Mottakelse av kommandoer fra sentrale drivere (Centralis IB, Chronis IB).
 • Mulighet for å programmere en komfortstilling.
 • Enkel og rask montering i en installasjonsboks på 60 mm.
 • Dimensjoner på driveren uten ramme 50 x 50 mm (mulighet for å bruke rammer fra de ledende produsenter av belysningssystemer).
 • Manual styring av en gruppe/grupper ved hjelp av opp/stopp/ned-knapper.
 • Muliggjør sentralstyring av sjalusier drevet med servomotorer gjennom en lavspenningslinje.
 • Lysintensitet sensor i samarbeid med Chronis IB L Comfort -driver gjør det mulig å styre sjalusier avhengig av sollysintensitet.
 • Lengden på ledningen – 2 mb.
 • Radiostyringssystem RTS

Radiostyringssystemet er veldig elastisk og muliggjør omprogrammering eller endring av utvalgte innstillinger på en enkel måte og til enhver tid. RTS monteres enkelt, lett, raskt og rent siden det ikke trengs å føre kabler mellom driveren og driften (redusert arbeids- og ressursnivå på føring av en elektrisk installasjon). Sender, fjernkontroll eller automatikkenhet garanterer komfort av høyeste nivå.

Radiomottakere:

 • Kompakt radiomottaker (i form av en adapter) til styring av drift på utvendig persienne.
 • Enkelt og rask tilkobling av radiomottaker og enkel montering ved bruk av en Hirschman støpsel.
 • Funksjon for regulering av lamellenes helling, noe som gjøres med en scroll og deretter programmeres som ”my” stilling.
 • I standard opp til 4-tråds persiennedriver på 230 V.
 • Radiomottaker til styring av drift ved hjelp av senderen.
 • Kompatibel med RTS-sendere (mulighet for å tilkoble maksimum 12 sendere).
 • Egnet til utvendig montering.
 • Obs!: Ingen mulighet for å tilkoble værsensorer.
 • Mottaker i form av en bryter med mulighet for å styre driften manuelt ved hjelp av opp/stopp/ned-knapper.
 • Mulighet for radiosentralstyring.
 • Mulighet for å slå av sentralstyringsfunksjonen ved hjelp av en skyvebryter.
 • Kompatibel med RTS-sendere

Veggsendere:

 • Ny design. En-kanals sender forsynt av batterier.
 • Manual styring med en eller flere drivere ved hjelp av mekaniske opp/stopp/nedknapper.
 • Kommando sendt over radio (redusert arbeids- og ressursnivå på føring av elektrisk installasjon) .
 • Kompatibel med alle eksterne eller integrerte RTS-mottakere.
 • Ny design.
 • En-kanals sender forsynt av batterier.
 • Manual styring med en eller flere drivere ved hjelp av opp/stopp/ned-berøringsknapper.
 • Kommando sendt over radio (redusert arbeids- og ressursnivå på føring av elektrisk installasjon) .
 • Kompatibel med alle eksterne eller integrerte RTS-mottakere.
 • Tilgjengelige farger: silver, pure, black

Fjernkontroller:

 • En-kanals fjernkontroll forsynt med batteri.
 • Muliggjør styring av en eller flere mottakere samtidig.
 • Kompatibel med alle eksterne eller integrerte RTS-mottakere.
 • 5-kanals fjernkontroll forsynt med batteri.
 • Muliggjør styring av en eller flere mottakere samtidig.
 • Utstyrt med en knapp til å velge kanaler, LED-diode signaliserer kanalvalg., black
 • Ny design
 • 16-kanals fjernkontroll forsynt med batteri.
 • Muliggjør styring av en eller flere mottakere samtidig.
 • Kompatibel med alle eksterne eller integrerte RTS-mottakere .
 • Utstyrt med LCD-skjerm.
 • Mulighet for å gi en gruppe et individuelt navn og piktogrammer som viser type persienne.
 • Ny design.
 • 6-kanals fjernkontroll forsynt med batteri.
 • I automatisk modus kan man bruke tidsautomatikkfunksjon (mulighet for å programmere opp til seks tidskommandoer hver dag).
 • Muliggjør styring av en eller flere mottakere samtidig.
 • Kompatibel med alle eksterne eller integrerte RTS-mottakere.
 • Utstyrt med LCD-skjerm.
 • En-kanals fjernkontroll forsynt med batteri.
 • Mulighet for å slå på og av solautomatikken takket være en ekstra knapp.
 • Kompatibel med alle eksterne eller integrerte RTS-mottakere.
 • 5-kanals fjernkontroll forsynt med batteri.
 • Mulighet for å slå på og av solautomatikken takket være en ekstra knapp.
 • Muliggjør styring av en eller flere mottakere samtidig.
 • Kompatibel med alle eksterne eller integrerte RTS-mottakere .
 • Utstyrt med en knapp til å velge kanaler, LED-diode signaliserer kanalvalg.
 • En-kanals fjernkontroll forsynt med batteri.
 • Muliggjør styring av en eller flere mottakere samtidig.
 • En innovativ scroll til nøyaktig regulering av lamellenes helling.
 • 5-kanals fjernkontroll forsynt med batteri.
 • Muliggjør styring av en eller flere mottakere samtidig.
 • Kompatibel med alle eksterne eller integrerte RTS-mottakere .
 • Utstyrt med en knapp til å velge kanaler, LED-diode signaliserer kanalvalg.
 • En innovativ scroll til nøyaktig regulering av lamellenes helling.
 • En-kanals fjernkontroll forsynt med batteri.
 • Mulighet for å slå på og av solautomatikken takket være en ekstra knapp.
 • Muliggjør styring av en eller flere mottakere samtidig.
 • Utstyrt med en knapp til å velge kanaler, LED-diode signaliserer kanalvalg.
 • En innovativ scroll til nøyaktig regulering av lamellenes helling.
 • Radiostyringssystem IO-HOMECONTROL

Radiostyringssystem som muliggjør en gjensidig kommunikasjon mellom enkelte enheter. Takket være toveis radioteknologi er det mulig med gjensidig kommunikasjon mellom styringssystemer og sending av tilbakemeldinger. Io homecontrol systemer krever ingen spesiell infrastruktur, noe som følgelig ikke fører til høye installasjonskostnader.

Radiomottakere:

 • En-kanals sender forsynt av batterier.
 • Manual styring med en eller flere drivere ved hjelp av opp/stopp/ned mekaniskeknapper.
 • Kommando sendt over radio (redusert arbeids- og ressursnivå på føring av elektrisk installasjon).
 • En-kanals sender forsynt av batterier.
 • Manual styring med en eller flere drivere ved hjelp av opp/stopp/ned berøringsknapper.
 • Kommando sendt over radio (redusert arbeids- og ressursnivå på føring av elektrisk installasjon) .
 • Tilgjengelige farger: silver, pure, black.
 • En-kanals sender forsynt av batterier.
 • Manual eller automatisk styring av en eller flere drivere etter individuelt tilpasset tid for heving og senking av gardiner (maks. 4 tidspunkter om dagen).
 • Kommando sendt over radio (redusert arbeids- og ressursnivå på føring av elektrisk installasjon). Automatisk tidsskifte fra sommer- til vintertid og omvendt .
 • En stor, illuminert skjerm forenkler lesing av informasjoner.
 • Brukervennlig grensesnitt.
 • Indikator for lavt batterinivå.

Fjernkontroller:

 • Radiofjernkontroll til styring av en eller flere drifter. Mulighet for individuell, gruppe- og sentralstyring.
 • ”My”-knappen til å beholde eller velge en individuelt innstilt komfortstilling.
 • Batteriforsynt med indikator for batterinivå.
 • User friendly; intuitive interface with touchscreen.
 • Display providing feedback on drives.
 • Indicating and editing drives.
 • Max. 60 drives, 30 groups.
 • Max. 15 scenarios in each group.
 • The set includes: Nina handset / base / power cord / battery.
 • User friendly; intuitive interface with touchscreen.
 • Display providing feedback on drives.
 • Indicating and editing drives.
 • Max. 60 drives, 30 groups.
 • Max. 15 scenarios in each group.
 • The set includes: Nina handset / base / power cable / battery.
 • A home automation system which  connects to your home network via any web-enabled device suchas PC, tablet or smartphone.
 • Easy programming: each device has a name and can be assigned to a room or a floor.
 • There is a possibility to create up to 40 individual scenarios activated manually or automatically at a set time or by sensors.
 • Compatible with All IO appliances.
 • Tahoma can control up to 50 RTS devices (no feedback).
 • Automatically switches to winter/summer time.
 • Radio frequency: 868 – 870 MHz, 3 ranges, two-way IO homecontrol technology.Max. power consumption: 0,8 A.
 • The set includes: Tahoma Premium, charger, power cable (no base).
 • Dimensions: (length x height x width) 110 x 71 x 28 mm.
 • Toveis radiovindsensor forsynt med batterier (redusert arbeids- og ressursnivå på føring av elektrisk installasjon).
 • Pålitelig beskyttelse mot vind skjult i en stilig og moderne design.
 • Fjernprogrammering av terskelverdier for vindhastighet (i forbindelse med Sensor Box io).
 • En knapp på sensoren muliggjør rask programmering.
 • Toveis radiovindsensor forsynt med batterier (redusert arbeids- og ressursnivå på føring av elektrisk installasjon).
 • Enkel, rask og bekvem montering med et separat vegghåndtak.
 • Sensoren sender fortløpende verdier på lysintensitet og batterinivå til sensor Sensor Box io.
 • Sensor Box io sender informasjon til driver på sjalusiene Easy Sun io.
 • En knapp på sensoren muliggjør rask programmering.
 • Kompakt radiomottaker/sender io til styring av driv på utvendige persienner.
 • Innovativ, automatisk tidsinnstilling.
 • Tilbakemelding på hver stilling (inkludert lammelens helling).
 • Ideell, radioinnredning av hver utvendig persienne.
 • Enkel og rask montering ved hjelp av støpsler (i form av adapter).
 • Rask første oppstart: automatisk innstilling av starttid, gjenkjennelse av driftens ytre stillinger, pre-designet ”my” stilling.
 • Mulighet for å samarbeide med Situo Mobile io VB, Telis Composio io, Easy Sun io, TaHoma.
 • Vær automatikksystem
 • WireFree RTS Sensoren tar fortløpende målinger av aktuell lysintensitet.
 • Trådløs, til montering på byggets mest solrike side.
 • Energiforsyning via solceller (100% uavhengig av elektrisk forsyningsnett).
 • Trådløs kommunikasjon med radiodrift eller/og radiomottaker.
 • Solautomatikkstyring av Telis Soliris RTS fjernkontroller.
 • OBS:Solsensor skal monteres på et sted der den kan måle lysintensitet uten noen hindringer.r.
 • Eolis Sensor RTS LED sensoren tar fortløpende målinger av aktuell vindhastighet .
 • Trådløs kommunikasjon med radiodrift eller/og radiomottaker.
 • Enkel måte å innstille terskelverdier for vindhastighet på sensoren.
 • Enkel programmering takket være en knapp.
 • Energiforsyning 230 V.
 • OBS: Vindsensor skal monteres på et sted der den kan måle vindhastighet uten noen hindringer.
 • Soliris Sensor RTS LED Sensoren tar fortløpende målinger av aktuell lysintensitet og vindhastighet.
 • Trådløs kommunikasjon med radiodrift eller/og radiomottaker.
 • Enkel måte å innstille terskelverdier for vindhastighet og lysintensitet på sensoren.
 • En knapp muliggjør rask programmering. Energiforsyning 230 V.
 • OBS: Vind og solsensor skal monteres på et sted der den kan måle sol- og vindhastighet