Markise / Pergola stoffer

Type:  Standard impregnerte akrylstoffer

Anvendelse: Terrasse markiser, pergolaer, fasade markiser, vindusmarkiser, kurvmarkiser.